top of page

”Suomeen sopeutumisen ABC” -ohjelma ukrainalaisille Suomessa.Tänä syksynä järjestimme ”Suomeen sopeutumisen ABC” -ohjelman toisen kerran.


Ohjelma on Fenix Finland ry:n vapaaehtoisten asiantuntijoiden mm. opettajien, kotouttamisen asiantuntijoiden, sote-alan sekä mielenterveysalan ammattilaisten kehittämä.


Ohjelma on kehitetty Ukrainasta tulleiden ja tilapäisstatuksella Suomessa oleskelevien erityistarpeita huomioon ottaen ja toteutettu Moniheli Ry:n avustuksella.


Tällä kertaa ohjelma toteutettiin hybridimuodossa, ryhmä kokoontui kasvokkain Espoossa, ja muista kaupungeista tuleville oli mahdollisuus osallistua verkossa.


Ohjelman tavoitteena oli auttaa pakolaisia sopeutumaan nopeammin Suomeen ja viihtymään paremmin uudessa asuinpaikassaan.


Kolmen kuukauden aikana ohjelman osallistujilla oli mahdollisuus viikoittaisten tapaamisten aikana hankkia tarvittavaa tietoa pehmeään sopeutumiseen ja täysipainoiseen elämään Suomessa, oppia psykoemotionaalisen vakauttamisen käytäntöjä sekä keskustella kokemuksistaan ja vaikutelmistaan samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kanssa.


Ohjelmassa oli myös chat, jossa osallistujat saattoivat esittää kysymyksiä mieltään askarruttavista aiheista.


Haluamme kiittää ohjelman koordinaattoria Anna Stankevichiä sekä ryhmien ohjaajia: Inga Palamaria, Asja Suurhaskoa, Olga Laukkasta, Katerina Golovinaa ja Anna Siimestä heidän panoksestaan ja suuresta sydämestään!


Kuvassa: Ryhmän vetäjät

Comments


bottom of page