top of page
psychological help group background

Fenix Finland Ry

Fenix Finland ry

Fenix Finland Ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen mielenterveysyhdistys, joka tarjoaa maksutonta psyykkistä tukea ja ohjausta vaikeassa elämäntilanteessa oleville maahan muuttaneille henkilöille heidän omalla äidinkielellään valtakunnallisesti.

 

Toimimme vapaaehtoistoiminnan keinoin ja pyrimme edistämään maahan muuttaneiden mielenterveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista. Yhdistys oli perustettu keväällä 2022 tukeakseen ukrainalaisia turvapaikanhakijoita. Vuosien 2022-2023 aikana toimintamme keskittyi Ukrainan sodasta paenneiden auttamistyöhön.

 

STEA:n rahoittaman Hyvinvoiva Mieli - hankkeen myötä toimintamme ja kohderyhmämme laajenee. Hankkeen tavoitteena on tukea psyykkistä kuormitusta kokeneiden ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien venäjän- ja ukrainankielisten mielen hyvinvointia henkilökohtaisen tuen, neuvonnan, palveluohjauksen, vertaistuen sekä muun ryhmätoiminnan avulla valtakunnallisesti.

Visiomme

Fenix Finland ry:n perustehtävä on maahan muuttaneiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kriisitilanteessa olevien auttaminen heidän äidinkielellään.

Missiomme

Pyrimme vahvistamaan Suomessa asuvien maahan muuttaneiden hyvinvointia ja tuemme haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Tarjoamme monipuolisia tukimuotoja, joiden tarkoituksena on auttaa maahan muuttaneita henkilöitä löytämään voimavaroja ja selviytymiskeinoja vaikeissa elämäntilanteissa.

Toimintamme sisältää neuvontaa ja ohjausta, keskusteluapua, vertaistukea, ryhmätoimintaa sekä erilaisia aktiviteetteja, jotka tukevat maahan muuttaneiden sopeutumista ja hyvinvointia uudessa maassa ja muuttuneissa olosuhteissa.

 

Edistämme myös vapaaehtoistoimintaa ja sitä kautta maahan muuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Yhteistyökumppanit

IMG_4688.PNG
IMG_4683.PNG
IMG_3824.JPG
f92c4ad4-fac6-47c0-ac42-62a0974f45f1.JPG
72a14d30-5083-44fd-b6d6-e54e3a8be687.JPG
IMG_3826.JPG
IMG_4059.PNG
IMG_4687.PNG
bottom of page