top of page

"Suomeen sopeutumisen ABC" – ohjelma

Kyseessä oleva sopeutumisohjelma on tarkoitettu Suomeen Ukrainan sotatilan vuoksi muuttaneille pakolaisille.

Sopeutumisohjelman avulla osallistujat saavat tarpeellisia tietoja koskien Suomessa asumista. Lisäksi heillä on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan ja tuntemuksistaan samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Ryhmän vetäjät ovat kaikki kokemusasiantuntijoita, kukin heistä on käynyt läpi maahanmuuttajien kotouttamisprosessin ja he puhuvat asiakkaiden kanssa samaa kieltä. 

Ohjelmasta on hyötyä henkilöille, jotka haluavat jäädä Suomeen, mutta ohjelmasta hyötyvät myös ne henkilöt, jotka suunnittelevat lähitulevaisuudessa jatkavansa matkaa johonkin toiseen maahan, tai palaavansa kotimaahan.

Ohjelma “Suomeen sopeutumisen ABC” on Fenix Finland Ry:n sosiaali- ja koulutusalan ammattilaisten kehittämä.

Ohjelma on integraatiota tukeva, hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta vahvistava. Sen tavoitteena on auttaa pakkomuuttajia sopeutumaan Suomeen lyhyessä ajassa parhaalla mahdollisella tavalla ja tuntemaan olonsa mukavaksi uudessa ympäristössä. Nimenomaan mukavaksi olon tunteminen ja yhteiskuntaan kuuluvuuden tunne ovat pakkomuuttajan psyykkisen vakauden, voimavarojen ja inhimillisen potentiaalin palautumisen tae. 

 

Ohjelman pyrkimyksenä ei ole ainoastaan antaa hyödyllisiä tietoja ja taitoja, vaan palauttaa terve “minä” -käsitys, tukea sopeutumista uuteen yhteisöön sekä valaa uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen, missä se sitten ikinä tuleekaan olemaan.

Ohjelma “Suomeen sopeutumisen ABC” on tarkoitettu ohjaamaan pakkomuuttajia Suomen kulttuurin ja arkipäivän erityispiirteiden omaksumisprosessissa ja yhteisöön kuuluvuudentunteen kehittymisessä.

Ohjelma koostuu 12 ryhmätunnista, joiden aikana osallistujat tutustuvat eri aihepiireihin, kuten suomalainen elämänmuoto, työ ja opiskelu Suomessa jne. Uuteen ympäristöön tutustuminen ei ole pelkästään informatiivista, vaan kokemuksellista, keskustelua ja jokaisen osallistujan potentiaalin löytämistä, jäi hän sitten Suomeen tai ei.

 

Ryhmätapaamisia on kerran viikossa ja ne sisältävät:

  • Mielenkiintoisia aktiviteetteja oman identiteetin ja sisäisten voimavarojen vahvistamiseksi tänä vaikeana aikana. 

  • Vakauttamisharjoituksia 

  • Tietoiskuja ajankohtaisista aiheista, esim. työ ja koulutus Suomessa, suhteet suomalaisiin, paikallisen kulttuurin ja arkipäivän erityispiirteet, terveys ja itsestään huolehtiminen

  • Yhteistä aikaa ja tutustumista toinen toisiinsa

"Kiitän järjestäjiä ja avuliaita ihmisiä, jotka pystyivät auttamaan minua pääsemään pois siitä tyrmistyksestä, johon Ukrainan sota johti.
Oikea lähestymistapa, hyödyllinen tieto kotouttamisesta suomalaiseen yhteiskuntaan antoi toivoa, ettei kaikki ole menetetty ja että elämä jatkuu!
Kaikki, mitä näin ja kuulin tapaamisessa, antoi uskoa tulevaan! Hyvää matkaa sinulle FENIX - valon ja toivon lintu!"
"Löysin teiltä tukea vaikeimpina aikoina, jolloin kaikki täällä tuntui vieraalta ja kaipasin kotiin. Ilman teidän apuanne, ilman yhteydenpitoa ryhmäläisiimme, en olisi pystynyt sopeutumaan uuteen maahan niin vaivattomasti.
Teidän vakauttamisharjoitukset auttoivat itseni tuntemisessa ja hyväksymisessä tämän yhteiskunnan uudeksi jäseneksi. Saitte meidät tuntemaan, että meitä tarvitaan täällä ja että jokainen löytää oman tiensä.
Uhraatte meille aikaanne, annatte tukea. Tämä on korvaamatonta!"
”Olen Anastasia. Olen kotoisin Mariupolista. Sattumoisin näin some-verkostoista ilmoituksen "Sopeutuminen Suomeen" -kurssista. Kiinnostuin tästä kurssista ja ehdotin sen äidilleni ja ilmoittauduimme mukaan. Ilmoittauduttuamme emme kertaakaan pettyneet saamaamme tietoon!
Tällä kurssilla saimme tietoa Suomen lisäksi myös Jyväskylästä, jossa asumme.
 
Suosittelen tätä kurssia kaikille äskettäin Suomeen muuttaneille ja jo jonkin aikaa täällä asuneelle! Kiitos kaikille!”
bottom of page