top of page

Vertaistukiryhmätoiminta

VakauttamisryhmänSisäinen tuki lisäksi järjestämme sotaa kohdanneille erilaisia vertaistukiryhmiä, jolloin samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat osallistujat saavat tukea toisiltaan.

 

Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja suurin osa kokoontumisista toteutetaan verkossa, jolloin osallistuminen on mahdollista asuinpaikasta riippumatta. 

Osa ryhmistä kokoontuu yhteistyökumppaneiden tiloissa kasvotusten, kuten esimerkiksi naistenryhmä ja

taideterapiaryhmät.

Psyykkisen tuen avoin ryhmä verkossa

Psyykkisen tuen verkkoryhmä on avoin kaikille täysikäisille ukrainalaisille. Ryhmän päämääränä on tukea henkilöitä, joilla on vaikeita elämäntilanteita ja kokemuksia sodasta.

 

Lisäksi on  mahdollisuus keskustella, tulla kuulluksi ja hyväksytyksi samankaltaisessa tilanteessa olevien, sinua ymmärtävien ihmisten kanssa.

 

Psyykkisen tuen ryhmä ei ole vain vertaistukiryhmä, jossa on mahdollisuus keskustella, tulla kuulluksi ja hyväksytyksi samankaltaisessa tilanteessa olevien, sinua ymmärtävien ihmisten kanssa. Asiantuntijan läsnäolo ryhmässä luo turvallisuuden tunnetta ja osaamisellaan hän tuo ryhmän toimintaan myös menetelmiä, joilla henkinen pahoinvointi ja masennus alkavat hellittää ja joiden avulla kasvaa myös halu jälleen toimia ja tehdä asioita; sanalla sanoen elämään alkaa pikkuhiljaa palata värit! 

Ryhmässä on tilaa puhua, vaieta, esittää kysymyksiä. Ryhmän ohjelma on rakennettu niin, että jokainen löytää sieltä jotakin itselleen!

Kenelle: täysi-ikäisille pakkomuuttajille Ukrainasta

Kieli: ukraina ja venäjä 

Paikka: verkossa

Aika: keskiviikkoisin klo 19.30 - 21.00

bottom of page