top of page

Taideterapiaryhmä "Eläminen epävakaassa maailmassa"


Viime viikolla päättyi tapaamissarja taideterapiaryhmän "Eläminen epävakaassa maailmassa".  


Kahden kuukauden ajan osallistujat tutkivat omia vahvuuksiaan sekä paikansivat sisäisiä ja ulkoisia voimavarojaan. Lisäksi, ryhmässä harjoiteltiin itseensä ja omiin arvoihin luottamista, oivallettiin omasta itsestä sekä opiskeltiin hallitsemaan stressiä, ahdistusta ja negatiivisia ajatuksia sekä selviytymään elämän eteentuomista haasteista. 


Luottamuksen ja tuen ilmapiiri ryhmässä mahdollisti rakentavan vuorovaikutuksen sekä tunteiden avoimen ilmaisemisen, mikä puolestaan edesauttoi ryhmäläisten henkistä kasvua ja kehitti lempeyttä itseään kohtaan. Jokaisen osallistujan panos teki kurssista unohtumattoman ja arvokkaan. 


Kiitos kaikille aktiivisuudesta sekä pyrkimyksestä onnelliseen elämään epävakaassa maailmassa!
Comments


bottom of page