top of page

Järjestön saavutukset 2022

Kuluneiden kahdentoista kuukauden aikana Fenix Finland on auttanut jo satoja ukrainalaisia Suomessa:

 

  • Olemme antaneet yksilöllistä keskusteluapua netissä yli 300 kertaa.

 

  • Olemme vetäneet 14 vakautus- ja voimavarojen ennalistamisryhmää "Sisäinen tuki" verkossa sotaa kokeneille. Osallistujia on ollut yli 200.

  • Olemme järjestäneet lapsille ja nuorille taideterapiaryhmiä ja naisille vertaistukiryhmiä.

  • Olemme kouluttaneet kaksiportaisessa koulutuksessamme ammattilaisia ja vapaaehtoisia sodan traumoista kärsivien kanssa työskentelyyn. Näihin koulutuksiin on osallistunut lähes 100 henkilöä. He saivat tietoa siitä, miten tukea sotatraumoista kärsiviä ihmisiä sekä eväitä omaan jaksamiseensa. 

  • Olemme järjestäneet 16 webinaaria, vieraspuhujina eri alojen asiantuntijoita. Webinaareissa käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja vastattiin kuulijoiden kysymyksiin. Webinaareja seurasi yhteensä yli 800 kiinnostunutta. 

  • Olemme kehittäneet pakkomuuttajien sopeutumista edistävän ohjelman "Suomeen sopeutumisen ABC" ja vetäneet jo kolme ryhmää.

 

  • Kesälomien aikana järjestimme lapsille ja nuorille lukuisia mielenkiintoisia tilaisuuksia. Osallistujia näihin tilaisuuksiin oli yli 200.

  • Yhdessä Cultura Säätiön kanssa järjestimme venäjäntaitoisille nuorille Suomen ensimmäisen draaman Class Act -draamalaboratorion. Draamalaboratorion nuorten dramaturgien näytelmiä esitettiin Kansallisteatterin Omapohja -näyttämöllä.

  • Järjestimme eri kaupungeissa useita ystävyystapahtumia ukrainalaisille teemalla Sydämestä sydämeen.

  • Yhdessä katolilaisen Ursuliinien sisarkunnan kanssa ja suomalaisen yrityksen Crowd Collective Finlandin tuella otimme osaa Lahjoita iloa isänmaalle - hyväntekeväisyystapahtumaan, jossa kerättiin lahjoituksia Suomessa tällä hetkellä sodan vuoksi asuville Ukrainan lapsille. 

Kaikki edellä mainittu on saatu aikaan 40 vapaaehtoisen voimin ja ilman ulkopuolista rahoitusta. 

 

Tänä vuonna emme ole onnistuneet saamaan valtiolta avustusmäärärahoitusta ja jotta voisimme jatkaa toimintaamme, tarvitsemme teidän taloudellista tukeanne!

yli 300

saanut keskusteluapua 

 

yli 300

osallistunut ryhmätoimintaan

yli 100

vapaaehtoista saanut koulutusta

yli 200

osallistunut hyvinvointitapahtumiin

bottom of page