top of page
psychological help group background

Fenix Finland Ry

Fenix Finland ry

Fenix Finland on maahanmuuttajien perustama mielenterveysyhdistys, joka on aidosti maahanmuuttajien asialla. Tarjoamme maksutonta psyykkistä tukea ja neuvontaa kriisissä ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville maahan muuttaneille heidän omalla äidinkielellään vapaaehtoistoiminnan keinoin.

 

Fenix on sillanrakentaja, joka etsii uusia ratkaisuja, rakentaa yhteistyösuhteita ja tukee maahan muuttaneiden pärjäämistä ja hyvinvointia uudessa maassa ja muuttuneissa olosuhteissa.

Visiomme

Fenix Finland ry:n perustehtävä on maahan muuttaneiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kriisitilanteessa olevien auttaminen heidän äidinkielellään.

Fenix Finland ry tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen palveluja. Toimintamme toteutuu täysin vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisemme ovat mielenterveys- ja sosiaalialan ammattilaisia. Kukin heistä on kulkenut maahanmuuttajapolun kotoutumisprosessissa ja puhuu asiakkaiden kanssa samaa kieltä.

 

Missiomme

Pyrimme vahvistamaan Suomessa asuvien maahan muuttaneiden hyvinvointia ja tuemme haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Tarjoamme kriisitilanteessa oleville erilaisia mielenterveyttä edistäviä ratkaisuja: mm. ohjausta, neuvontaa, keskusteluapua, ryhmätoimintaa sekä vertaistukitoimintaa asiakkaan tunnekielellä.

 

Edistämme myös vapaaehtoistoimintaa ja sitä kautta maahan muuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnallista osallisuutta.

bottom of page